ROOMY Learning

Produkter der understøtter læring

Læring er de processer, der gennem hele livet gør, at vi udvikler os og bliver dygtigere. Læring er individuel, og vi lærer alle sammen på forskellige måder, afhængigt af hvem vi er, og hvad vi skal lære. 

 

Fremtidens arbejdsmarked kræver, at man kan være kreativ og tænke i nye baner, kan formidle og kommunikere med hinanden, kan udvikle og indgå i samarbejde på flere måder. Man skal være opdateret på de nyeste teknologier samt evne de digitale hjælpemidler og arbejdsformer.

 

Et godt læringsmiljø skal understøtte udviklingen af netop disse elementer. Samtidig skal læringsmiljøet være fleksibelt og kunne tilpasses, så det passer bedst muligt til dét, der skal læres og den, der skal lære det.

Hos Roomy tror vi på, at kompetencer inden for kreativitet og innovation, formidling og kommunikation, samarbejde og arbejdsformer, teknologi og digitalisering er vigtige for at skabe det bedste lærings- og udviklingspotentiale. Disse kompetencer er grundsten i 21’st Century Skills og er nødvendige i et globaliseret og digitaliseret samfund i konstant forandring.

 

Kreativitet og innovation handler om at tænke og skabe nye ting, der har værdi for andre. 

 

Hos Roomy forstår vi kreativitet og innovation som evnen til at idégenerere på forskellige måder, analysere, forbedre og realisere idéer, at være åben over for andre perspektiver, at kunne udvikle ideer i samarbejde med andre, at kunne føre mulighederne ud i livet og sidst, men ikke mindst, at se fejl som en mulighed for at lære.

Formidling og kommunikation handler om at kunne kommunikere sine tanker og idéer klart både mundtligt, skriftligt og visuelt.

 

Hos Roomy er gode kommunikations- og formidlings-kompetencer at kunne formulere sig præcist, at vælge det bedst egnede medie for kommunikationen i forhold til indhold og målgruppe, at kunne spørge ind til andres mening, og at kommunikere på en overbevisende måde.

Samarbejde og arbejdsformer handler om at kunne problemløse kritisk og kreativt både i fællesskab og selvstændigt.

 

Samarbejde handler om at lære at arbejde sammen med et fælles mål for øje. I et samarbejde arbejder alle i en gruppe på at løse en fælles problemstilling og har fælles ansvar for at målet nås. Alle bidrager med idéer og løsningsforslag, spørgsmål og feedback. I et godt samarbejde værdsætter man hinandens styrker og bidrag.

 

Hos Roomy forstår vi samarbejde som en tilgang til – og en forudsætning for livslang læring. Vi tror på at samarbejde og dét at skabe ting sammen bidrager til trivsel og arbejdsglæde, der udgør en væsentlig faktor i et positivt læringsmiljø.

 

Arbejdsformer er de måder, man arbejder på, når man lærer. 

Hos Roomy lægger vi meget vægt på at skabe fleksible inventarløsninger, så det bliver let at veksle mellem forskellige arbejdsformer, f.eks. fra gruppearbejde til individuelt arbejde til fælles oplæg/fremlæggelse. Vi tror på, at muligheden for forskellige arbejdsformer i et læringsmiljø er udgangspunktet for den bedste læring, da den enkelte skal kunne arbejde sådan, som han/hun lærer og udvikler sig bedst – stående, siddende, alene og afskærmet, sammen med andre, med papir og blyant, foran computeren, osv.

 

For Roomy er det en selvfølge at digitalisering og teknologi er en del af et nutidigt læringsmiljø. Digitale og teknologiske læremidler skal kunne anvendes fleksibelt og give mulighed for både individuelle og sociale læringsformer. Læringsrummet skal appellere til en alsidig og kreativ brug af digitale og teknologiske læremidler.

 

Vi fokuserer på at skabe vores produkter så fleksible som muligt, så de understøtter forskellige anvendelser af digitale læremidler. 

 

Udviklingen af teknologiske- og digitale hjælpemidler sker i et enormt højt tempo. Roomy skaber ikke teknologiske og digitale produkter men skaber produkter, der kan rumme den hastige forandring og udvikling af teknologien. De fleksible løsninger muliggør at teknologiske og digitale hjælpemidler kan udskiftes og varieres. Det er dermed muligt at træffe forskellige beslutninger om, hvilken teknologi, der skal være til rådighed til processen alt efter målet.

KONTAKT OS ENDELIG

KONTAKT OS ENDELIG

Freddie Kristensen
Projektleder

Telefon: (+45) 29 73 80 70
Email: fk@procraft.dk

Janni Eskerod
Projektkoordinator

Telefon: (+45) 29 73 50 71
Email: je@procraft.dk

Jimmy Nielsen
Lager | Montør

Telefon: (+45) 29 73 86 81
Email: jn@procraft.dk

Niclas Primholdt
Montør

Telefon: (+45) 29 73 04 02
Email: np@procraft.dk

Ruben Kirkegård
Projektleder

Telefon: (+45) 53 76 75 74
Email: rk@procraft.dk

Har du en idé, som vi skal hjælpe med at gøre til virkelighed, så kontakt os endelig.
Procraft ApS
Vejlevej 21
8722 Hedensted
53 76 75 74
mail@procraft.dk